Re: Answer to Dennis


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Osmosis forum ]

Posted by Loek de Winter on March 28, 2001 at 16:31:35:

In Reply to: Answer to Dennis posted by Bengt Blomberg on March 28, 2001 at 15:56:59:

Dat niet drogen heb ik momenteel ook. Kan ook niet anders. Of het was te koud, water bevriest in de romp.
Of het was te nat.
Maar als ik al die verhalen mag geloven is dat niet het probleem, in tegen deel
het vocht zou juist goed uit komen. Na het weg schuren kwam ook het zuur er bij mij uit. Uit de buitenste laag dus.
Wat wel van belang is is de aanhechting van de op te brengen laag. De buitenste laag is droog genoeg.
Ik heb er voor gekozen om de romp eerst met hars te bewerken en daarna met epoxy.
Het probleem zit 'm in de buitenste laag. Bij de bewerking kon de mat onvoldoende worden ingeharst.
Dat is alles en dus ook niet meer.
Oplossen is het harsen van die laag.
De kosten voor deze behandeling zijn f 300,-- bij Duursma, f 1250,-- bij International als je het zelf doet en f 14,000 via HYAB. Lekker verschil he.
Daar komt bij dat deze laatste oplossing ook vraagtekens kent.
Met name de gevolgen van het plaatselijk verwarmen tot 220 C Als dat niet
overal perfect gebeurd, zou je kunnen denken aan
onbedoelde breuklijnen.

Groetjes
Loek


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Osmosis forum ]