Svar till T.Lindblom


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Osmosis forum ]

Posted by Bengt Blomberg on February 06, 2001 at 10:25:09:

Hej Thomas.
Fragan jag staller mig ar varfor en sa ny bat ar epoxybehandlad.
Det kan vara sa att baten byggts med ett vinylester lager under
gelcoaten och fatt blasor redan forsta sasongen. Vi har haft ett
flertal sadana fall med Benetaubatar fran 96-97.
Om detta skulle vara fallet blir skrovet totalforstort efter kort
tid i tropiska vatten.
Om i stallet forste agaren bara blivit reklamforford till at slanga
bort pengar pa "preventiv" behandling med epoxy sa spelar det ingen
storre roll i svenska vatten. I tropikerna far man ett problem med
omvand fuktvandring i laminatet. D.v.s. den s.k kalla vaggkraften
blir kraftigare an vattentrycket utifran och kondens fram insidan ror
sig utat och ansamlas i laminatskikten narmast epoxyskiktet. Finns dar
da "hydrolystriggers" kan det snabbt bli kraftiga skador innan blasor
visar sig i det tjocka kombinerade gelcoat/epoxy lagret.
Jag rekommenderar ett valforsett lager av "torrbollar" eller en effektiv
luftkonditionering for att halla insidan kall och torr.
Halsningar Bengt


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Osmosis forum ]